Ezels, muildieren, muilezels in het opvangcentrum

Zoeken een adoptiegezin
Zoeken een peter of meter
Herstellend…

Enkele van onze beschermelingen werden liefdevol opgenomen in een sympathiek adoptiegezin.
Dit zijn onze kostgangers die dat geluk hadden.

Voordelen van de adoptie in het opvangcentrum…

 

Jammer genoeg gebeurt het soms dat de toestand van een ezel zo slecht is dat wij hem, ondanks al onze inspanningen, toch voorgoed verliezen. Soms ook omdat hij heel oud is. Het verlies van een ezel hoort dus ook bij het leven van een opvangcentrum.

 

 

De ezels in het opvangcentrum

 


.

 

.

.

 

 

 

De meeste ezels komen naar ons opvangcentrum met een loodzwaar en pijnlijk verleden ‘op hun rug’. Hun verleden zegt veel over hun heden en bepaalt hun toekomst. Daarom blijven sommige van hen tot het eind van hun leven in het opvangcentrum. Zij kunnen financieel geadopteerd worden om hun verzorging  te bekostigen.
Andere zijn nog fysiek en/of psychologisch aan het revalideren en zullen mettertijd geadopteerd kunnen worden.
De adoptie van een ezel door een nieuw gezin is onderworpen aan zeer strenge criteria. Het is niet alsof je een of ander gebruiksvoorwerp koopt, je neemt de verantwoordelijkheid op je voor een levend wezen. Contact en regelmatig werken in het opvangcentrum met de ezel van je keus en een geschikte infrastructuur  om de ezel te verwelkomen, zijn strikt noodzakelijke elementen voor een geslaagde adoptie.