Lizzy

Datum van aankomst in het opvangcentrum: 5 maart 2019
Herkomst :
Geboortedatum:
Geslacht:
Grootte: +/- 1,10m
Kleed:
Bijzondere kenmerken: geen


 

Lizzy is overgebracht van een ander opvangcentrum. Ze behoorde toe aan onze collega’s van Animaux en Péril.  Ze was jaren geleden voor adoptie geplaatst samen met een andere ezel. Omdat deze laatste overleden is en de adoptante problemen had met de persoon bij wie Lizzy stond, vroeg ze het opvang-centrum de ezelin terug te nemen.

Animaux en Péril vroeg of we de ezelin definitief wilden opnemen en regelden het transport van Lizzy tot bij ons. Ze was 9 jaar oud toen ze bij ons kwam, op 5 maart. Ze was in orde met vaccinaties en had een Europees paspoort. Haar gewicht was iets lager dan normaal en ze had luizen. Haar hoeven waren duidelijk bekapt, maar de stand was niet correct voor een ezel. Ze komt makkelijk naar ons toe, maar is lastig te hanteren. Ze is bang voor de halster, houdt er niet van geborsteld te worden en geeft haar voeten niet gemakkelijk. We zullen haar vertrouwen helemaal opnieuw moeten winnen en haar met veel zachtheid