VRIJWILLIGER WORDEN

 

 

 


Via de media, vrienden of kennissen raakte je gesensibiliseerd voor het welzijn van dieren. Je besluit de stap te zetten. Je wilt je inzetten of vrijwilliger worden (officiële benaming) in een dierenopvangcentrum. Gefeliciteerd met je beslissing!Vrijwilligerswerk = een echt engagement !!!


Of je nu een paar uurtjes of veel meer van je tijd wilt geven, mag je nooit beslissen in een opwelling of een bevlieging !  
De leiding van het asiel en vooral de dieren die binnen de structuur opgevangen worden, moeten op jou kunnen rekenen, voor langere tijd… 

       
Voor je je engageert is het van cruciaal belang dat je kennis maakt met de werkomstandigheden van vrijwilligers in de Ezeloase en dat je goed nadenkt of je wel in staat bent om de noodzakelijke taken op je te nemen.

Om verzekerings-redenen aanvaarden we alleen personen ouder dan 16 jaar.
Ook al word je niet betaald voor je werk, je statuut is hetzelfde als dat van een werknemer. Je bent onderworpen aan strikte regels: flexibiliteit, stiptheid, regelmaat. Je moet in staat zijn het werkritme aan te houden en de gegeven richtlijnen op te volgen. Dat laatste punt is essentieel! Van de ene op de andere dag kunnen de richtlijnen voor bepaalde ezels veranderen: je moét je telkens weer informeren bij de verantwoordelijken! Het is ook van het grootste belang dat je geen persoonlijk initiatief neemt!
Het aanvaarden van de waarden eigen aan ons asiel en de onvoorwaardelijke aandacht voor het welzijn van de ezel moeten je leiden bij je keuze!

Omschrijving van het kader en van de functies van de vrijwilligers die belast zijn met de dagelijkse verzorging:

-        het werk gebeurt in teamverband: ben je in staat om te integreren in een groep van mensen van verschillende leeftijd, geslacht en/of karakter?

-        Zijn teamgeest, samenwerking echt iets voor jou?

-        De talrijke dagelijkse klussen zijn gevarieerd en moeten eerlijk verdeeld worden onder de teamleden. Ze worden verricht tussen 9 en 13u. in onderstaande chronologische volgorde:

  1. Het voeren van de ezels
  2. Opruimen van de mestbollen: in de paddocks en de gangen die ontoegankelijk zijn voor de machine, op de paden en de betonplaten.
  3. Borstelen van de ezels
  4. Schoonmaken van de individuele en de gemeenschappelijke boxen: oprapen van de mestbollen en het vuile stro
  5. Leggen van een laag stro in de boxen
  6. Afwassen en afdrogen van de eetbakken (op dit moment zo’n 80 stuks)

!!!! Voor de punten 2), 4) en 5) is een uitstekende fysieke conditie en een groot uithoudingsvermogen nodig, omdat er gewerkt wordt met borstels/bezems, schoppen. Ook moeten volgeladen kruiwagens gehanteerd worden!!!
Het knuffelen van de ezels tijdens het borstelen mag niet het voorrecht zijn van enkele “uitverkorenen”!!! Alle vrijwilligers van het team moeten deelnemen aan alle klussen, ook de meest ondankbare!
Precies zoals op de arbeidsmarkt moet de vrijwilliger bij verhindering of vertraging de verantwoordelijken tijdig verwittigen zodat ze een vervanger kunnen oproepen of de klussen voor die dag kunnen herverdelen.

Alle taken die verband houden met de verzorging van de ezels en het onderhouden van de boxen en de weiden moeten elke dag van het jaar gebeuren (geen vakantiedagen voor de ezels!), ongeacht het weer!
Hou je van dieren en van ezels in het bijzonder? Ben je op zoek naar een fysieke activiteit in de buitenlucht? Aarzel niet mee te werken aan een mooi maar veeleisend project. Neem contact op met de Ezeloase. Ze zullen je met open armen ontvangen!

                        De verantwoordelijken van de Ezeloase  

 
 

Behalve voor de dagelijkse klussen kun je je ook opgeven als vrijwilliger voor meer gerichte taken, die ook in teamverband uitgevoerd worden:

° Iedere 1ste zaterdag van de maand, grondige schoonmaak Zwaar fysiek werk
  van de boxen
° Om de twee weken, schoonmaak van bepaalde boxen
° Klussen (schilderen…) af te spreken met de verantwoordelijke
° …