De ezeloase
Ezelopvangcentrum

Adopties

 

Adopteren is een edelmoedig gebaar, maar weet dat dit een langdurig engagement betekent!

Na enkele teleurstellende ervaringen bij de adopties, heeft het opvangcentrum enkele niet te ontwijken voorwaarden gesteld om als adoptant in aanmerking te komen.

Een adoptant moet aan de volgende criteria voldoen:

- De adoptant moet zorgen dat de geadopteerde ezel het gezelschap heeft van een soortgenoot. Ezels zijn immers zeer sociale dieren en zij voelen zich ongelukkig wanneer zij eenzaam zijn.

-De adoptant moet naar het opvangcentrum komen om de ezel te kiezen, want ook de ezel heeft zijn voorkeur en dat willen wij respecteren.

-De adoptant moet ook enkele malen bij de ochtendverzorging komen helpen om te ondervinden wat de verzorging van een ezel zoal betekent. Hierbij krijgt hij informatie over de gezondheid van de ezel, (de voeding, het bezoek van de dierenarts en de hoefsmid).

- Wanneer zowel de adoptant als de ezel elkaars gezelschap aanvaarden en waarderen, wordt er aan de adoptant gevraagd enkele malen de ezel te komen verzorgen. Zo leert hij de halster aan te doen, de hoeven te verzorgen, hem een borstelbeurt te geven , met hem te wandelen…

- De adoptant moet beschikken over de nodige infrastructuur om de ezel een goed onderkomen te geven en een aangepast weiland.

Bedenk dat veel van de opgevangen ezels een droevig verleden achter de rug hebben ( slagen, eenzaamheid, verwaarlozing…). Het opvangcentrum wil voorkomen dat de dieren het risico lopen opnieuw een droevig lot te krijgen.

Het opvangcentrum, De Ezeloase, wil trouw blijven aan haar vooropgestelde doel: Het behoud en de bescherming van deze lieve dieren. Zij streeft ernaar zowel de adoptant als de ezel samen een mooie en gelukkige toekomst te geven.

 

 

Het ezelopvangcentrum, De Ezeloase vzw, vangt ezels op die, om wat voor reden dan ook, door hun eigenaar verlaten zijn.  De ezels worden weer op de been geholpen (zowel lichamelijk als psychologisch). Zodra onze dierenarts en wijzelf van oordeel zijn dat ze er klaar voor zijn, kunnen ze geadopteerd worden.

De kandidaat-adoptanten moeten beantwoorden aan een aantal criteria wat het welzijn en de verzorging van de ezels betreft. Het is ontzettend belangrijk dat de toekomstige adoptant ter plekke de ezel die hij wil adopteren komt manipuleren en verzorgen. Ook een ezel heeft bepaalde voorkeuren en soms ‘klikt het gewoon niet’.
Kandidaten die niet beantwoorden aan de verschillende criteria, wordt een adoptie geweigerd. Onze eerste zorg is de veiligheid van de ezel.
Maar als de adoptie kan doorgaan, wordt er een contract opgemaakt dat vervolgens ondertekend wordt door de vzw en de adoptant. De ezel blijft levenslang  eigendom van de Ezeloase.  Op die manier is hij tot aan zijn dood verzekerd van de nodige zorgen.
Als u door omstandigheden buiten uw wil om (ziekte, verhuizing…) niet meer kunt zorgen voor uw ezel, komt de ezel automatisch terug naar het opvangcentrum. U hoeft dus niet zelf op zoek te gaan naar een oplossing. Als u een tijdlang niet voor uw ezel kunt zorgen, omwille van een ziekenhuisopname of vakantie kan uw ezel voor die periode opgevangen worden in het opvangcentrum (mits betaling van pension).

 

 

Zes goede redenen om een ezel van de ezeloase te adopteren

1. Jullie zijn zeker van een ezel te hebben in een perfecte gezondheidstoestand.

Alle ezels van het opvangcentrum worden gevolgd door een dierenarts, een hoefsmid en een gespecialiseerde tandarts. Bij de adoptie krijgen jullie een gezondheidsboekje van de ezel met alle gegevens over zijn ontworming, inentingen enz. Alle ezels die ons verlaten hebben een chip (europese verplichting),zijn ingeënt, ontwormd, gecastreerd (hengsten) en deskundig bekapt. 

2. Onze ezels zijn opgevoed en gesociabiliseerd.

Een ezel wordt niet getemd maar opgevoed. In het opvangcentrum zijn wij elke dag met de ezels bezig om hen te gewennen aan menselijk contact. Wij verzorgen ze, zij worden geborsteld en wij leren hen de voeten te geven om de hoeven schoon te maken. Wanneer de ezels dan bij een adoptant komen kan de verzorging gebeuren in vertrouwen en zonder stress. De tijd die je dan doorbrengt met de ezel wordt dan een fijne ervaring.

3. Wij helpen jullie om de opvang van jullie nieuwe maat voor te bereiden.

Wij organiseren sessies voor (toekomstige ) ezeleigenaars over verzorging,onderkomen, voeding, weiland enz. Ons doel is alle vragen die jullie zich stellen te beantwoorden. Eenmaal per jaar organiseren wij een driedaagse opleiding (stage) over het houden van ezels (zie blz. 25).
Jullie kunnen bij ons literatuur over ezels bekomen, oa." Het ABC van de ezel", te bestellen via internet of bij het opvangcentrum zelf.

4.Wij helpen jullie bij de keuze van een ezel.

Zoals je kan ontdekken in onze nieuwsbrief heeft iedere ezel een eigen karakter en persoonlijkheid. Het is van belang bij een adoptie (of bij een aankoop) de kameraad te vinden die best bij je past. Daarom laten wij je profiteren van onze kennis die wij hebben over onze dieren. Enkele bezoeken aan het opvangcentrum geven  je de gelegenheid om kennis te maken met je ezel en elkaar te ontdekken alvorens hij bij je aankomt.

5. Ook na de adoptie kan je op ons rekenen.

In tegenstelling tot handelaars verzekeren wij een blijvende aandacht voor de geadopteerde  ezels. Je kan ons steeds bereiken wanneer er zich problemen voordoen of om een eenvoudige inlichting te bekomen. Wij komen bij je langs indien dat zou nodig blijken om zo ter plaatse raad te geven.

6. Het bedrag dat je stort gaat naar de andere ezels in moeilijkheden die wij opvangen.

Het bedrag voor de adoptie wordt integraal gestort op de rekening van het opvangcentrum (wij zijn allen vrijwilligers) Deze bijdrage maakt het mogelijk om onze taak verder te zetten en ezels in nood te blijven helpen.( De onderhoud van een middelgrote gezonde ezel komt ongeveer op 750€ per jaar (voeding, strooisel,dierenarts- en hoefsmidkosten, ontworming vaccinaties...).  

 

 
 

Het adoptiecontract

Omdat de Ezeloase in de provincie Luik ligt, moet het te ondertekenen contract in het Frans opgesteld worden. Voor wie de Franse taal niet of onvoldoende machtig is, geven we hier de Nederlandse vertaling van de clausules.

  1. De Ezeloase blijft eigenaar van de geadopteerde ezel tot aan zijn dood. Hij mag dus in geen geval verkocht of weggegeven worden. Als de adoptant om de een of andere reden (ziekte, ziekenhuisopname, verhuizing…) niet meer kan instaan voor de verzorging en het welzijn van de ezel, moet hij zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Ezeloase. Zij verbinden zich ertoe de ezel weer op te nemen in het opvangcentrum. Bij verhuizing, ook tijdelijk, moeten de nieuwe adresgegevens zo spoedig mogelijk meegedeeld worden aan de Ezeloase.
  2. .../...