Dat je verontwaardigd bent over de mishandeling van dieren en in het bijzonder over het droevige lot van veel ezels,  is een eerste belangrijke stap.

Jezelf, afhankelijk van je wensen en mogelijkheden, ertoe verbinden de Ezeloase steunen bij het nastreven vanhaar doelstellingen, is een tweede essentiële stap.

 

Ons financieel steunen kan op verschillende manieren:

  • Donateur worden van de vereniging door :

Sponsoring van het opvangcentrum: minimum 5 euro per maand (via een doorlopende betalingsopdracht)

Peter- of meterschap van een ezel: minimum 15 euro per maand (via een doorlopende betalingsopdracht). Voor sommige ezels in het centrum is een individueel peter- of meterschap mogelijk omdat zij altijd in het opvangcentrum zullen blijven.

Doe een gift (of meerdere) via een bankoverschrijving.

Onze bank rekening: IBAN BE55 0014 4824 3544 - BIC GEBABEBB

Als donateur ontvangt u onze trimestriële nieuwsbrief dat u informeert over het leven in de Ezeloase en over de evolutie van onze pensiongasten.

Dank zij de steun van onze donateurs kunnen wij een groot aantal ezels helpen. Het is immers zo dat het opvangcentrum en de verzorging van de ezels hoge kosten met zich meebrengen. We ontvangen helemaal geen subsidie.

 

Belastingaftrek zodra het totaal van uw giften minimum 40 euro per burgerlijk jaar bereikt.

 

  • Stop een anonieme gift volgens uw middelen in onze urne/spaarpot in ons opvangcentrum of aan onze stand.
  • Stel een legaat op ten gunste van de Ezeloase (Ondernemingsnummer  BE 0871.216.881).

 

 

 

PETERSCHAP VAN EEN EZEL

Je kunt peter/meter worden van een individuele ezel van het opvangcentrum. Op die manier kun je de trotse peter of de gelukkige meter worden van een van de ezels die nooit geadopteerd zullen kunnen worden en die dus tot het eind van hun leven in het opvangcentrum zullen blijven.  Het gaat om ezels die specifieke zorgen nodig hebben ingevolge gezondheids- of gedragsproblemen.

Om peter/meter te worden van een ezel volstaat het dat je minimum 15 €/maand stort op rekening nummer:
IBAN BE55 0014 4824 3544 - BIC GEBABEBB
Om het jezelf en ons makkelijker te maken, kun je best bij je bank een bestendige opdracht aanvragen. Waarvoor onze dank.
Opgelet:  vergeet niet in het vakje ‘mededeling’ de naam van de ezel te vermelden die je wilt steunen.

Dit is de lijst van de ezels die individueel gesponsord kunnen worden, alsook de link naar hun verhaal en hun foto’s.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Namens hen bedankt !

 

PETERSCHAP VAN HET OPVANGCENTRUM

Om het opvangcentrum te sponsoren volstaat het dat je minimum 5€/maand
stort op rekening nummer :
IBAN BE55 0014 4824 3544 - BIC GEBABEBB
Om het jezelf en ons makkelijker te maken, kun je best bij je bank een bestendige opdracht aanvragen. Waarvoor onze dank.

Alle ezels van het opvangcentrum danken je bij voorbaat voor je steun

 

Belastingaftrek zodra het totaal van uw giften minimum 40 euro per burgerlijk jaar bereikt.

 

 

BELANGRIJK BERICHT

° Voor de peters/meters die belastingplichtig zijn in België:
FISCALE ATTESTEN VOOR GIFTEN
Om te voldoen aan de voorwaarden van de administratie en om je een fiscaal attest te kunnen bezorgen (vanaf 40€ giften per kalenderjaar), zijn we verplicht de FOD Financiën de volgende gegevens van de donateur over te maken:
NAAM, Voornaam
Adres, Huisnummer
Postcode, Gemeente
Die gegevens staan op de bankafschriften die we krijgen. Maar velen van jullie hebben een gemeenschappelijke rekening (‘de heer en mevrouw’). In dat geval verschijnt de voornaam niet.
Als dat bij jou het geval is, wil je ons dan je volledige gegevens doorgeven?
(per brief, e-mail of telefoon). Zo kunnen we ons bestand bijwerken en kun jij genieten van de fiscale aftrek.

° Voor de peters/meters die in het buitenland verblijven en betalen met een internationale overschrijving:
Op de bankafschriften staat niet je volledige adres. We kunnen je dus ons driemaandelijks tijdschrift niet sturen. Als dat bij jou het geval is, wil je ons dan je volledige gegevens doorgeven? (per brief, e-mail of telefoon). Pas dan kunnen we je ons tijdschrift toesturen.

 

 

TESTAMENT

 

infos :