Dat je verontwaardigd bent over de mishandeling van dieren en in het bijzonder over het droevige lot van veel ezels,  is een eerste belangrijke stap.

Jezelf, afhankelijk van je wensen en mogelijkheden, ertoe verbinden de Ezeloase te steunen bij het nastreven van zijn doelstellingen, is een tweede essentiële stap.

 

Ons steunen kan op verschillende manieren:


Met een simpele muisklik kun je je contacten de folders en het voorstellingspamflet van de Ezeloase sturen. Je kunt ze ook afdrukken en uitdelen.

 folders in het Frans- Nederlands- Duits - Engelse  Pamflet in het Frans - Nederlands

Financieel: dat kan door lid te worden, peter of meter te worden van een ezel of het opvangcentrum, ons op te nemen in je testament (een duo-legaat, bijvoorbeeld) of door een gift.

 

HOE WORD JE LID ?

Om lid te worden volstaat het 20 €/jaar (kalenderjaar) te storten op onze rekening: IBAN BE55 0014 4824 3544 - BIC GEBABEBB

Zodra we je bijdrage ontvangen hebben, sturen we je een bericht.
Als lid krijg je elk kwartaal ons tijdschrift waarin je nieuwtjes kunt lezen over het opvangcentrum en over het leven van onze kostgangers. 

Dank zij de steun van onze leden en onze peters/meters kunnen wij een groot aantal ezels helpen. Het is immers zo dat het opvangcentrum en de verzorging van de ezels heel duur zijn. We ontvangen helemaal geen subsidie.

 

Fiscaal attest voor een gift van minstens 40 euro
per kalenderjaar – lidgeld niet meegerekend

 

 
   

PETERSCHAP VAN EEN EZEL

Je kunt peter/meter worden van een individuele ezel van het opvangcentrum. Op die manier kun je de trotse peter of de gelukkige meter worden van een van de ezels die nooit geadopteerd zullen kunnen worden en die dus tot het eind van hun leven in het opvangcentrum zullen blijven.  Het gaat om ezels die specifieke zorgen nodig hebben ingevolge gezondheids- of gedragsproblemen.

Om peter/meter te worden van een ezel volstaat het dat je minimum 15 €/maand stort op rekening nummer:
IBAN BE55 0014 4824 3544 - BIC GEBABEBB
Om het jezelf en ons makkelijker te maken, kun je best bij je bank een bestendige opdracht aanvragen. Waarvoor onze dank.
Opgelet:  vergeet niet in het vakje ‘mededeling’ de naam van de ezel te vermelden die je wilt steunen.

Elk kwartaal krijg je ons tijdschrift met nieuws van het opvangcentrum,
Maar bovendien ook een individuele fiche en een foto van je beschermeling. Als je wilt mag hem komen knuffelen of hem verzorgen in de voormiddag.
 
Het beheer van het opvangcentrum en de verzorging van de ezels kosten handenvol geld en we ontvangen geen subsidie. Alleen dank zij de steun van onze leden en van onze peters/meters kunnen we een groot aantal ezels helpen.

Dit is de lijst van de ezels die individueel gesponsord kunnen worden, alsook de link naar hun verhaal en hun foto’s.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Namens hen bedankt !

 

 

.

Fiscaal attest voor een gift van minstens 40 euro
per kalenderjaar – lidgeld niet meegerekend

 

 

PETERSCHAP VAN HET OPVANGCENTRUM

Om het opvangcentrum te sponsoren volstaat het dat je minimum 5€/maand
stort op rekening nummer :
IBAN BE55 0014 4824 3544 - BIC GEBABEBB
Om het jezelf en ons makkelijker te maken, kun je best bij je bank een bestendige opdracht aanvragen. Waarvoor onze dank.

Dit systeem is een goede tussenoplossing tussen het lidgeld en het individuele peterschap.
Op die manier kan de peter of de meter door het maandelijks storten van een klein bedrag zonder onderbreking lid blijven. Het voordeel voor ons opvangcentrum is dat we jaarlijks meer geld binnenkrijgen dan van de ledenbijdragen en vooral dat we de uitgaven beter kunnen plannen, vermits de inkomsten op vaste tijden binnenkomen.

De peters en meters van ons opvangcentrum ontvangen uiteraard ons driemaandelijks tijdschrift met nieuwtjes over ons centrum en het leven van onze kostgangers.
Het beheer van het opvangcentrum en de verzorging van de ezels kosten handenvol geld en we ontvangen geen subsidie. Alleen dank zij de steun van onze leden en onze peters/meters kunnen we een groot aantal ezels helpen.

Alle ezels van het opvangcentrum danken je bij voorbaat voor je steun

Fiscaal attest voor een gift van minstens 40 euro
per kalenderjaar – lidgeld niet meegerekend

 

BELANGRIJK BERICHT

° Voor de peters/meters die belastingplichtig zijn in België:
FISCALE ATTESTEN VOOR GIFTEN
Om te voldoen aan de voorwaarden van de administratie en om je een fiscaal attest te kunnen bezorgen (vanaf 40€ giften per kalenderjaar), zijn we verplicht de FOD Financiën de volgende gegevens van de donateur over te maken:
NAAM, Voornaam
Adres, Huisnummer
Postcode, Gemeente
Die gegevens staan op de bankafschriften die we krijgen. Maar velen van jullie hebben een gemeenschappelijke rekening (‘de heer en mevrouw’). In dat geval verschijnt de voornaam niet.
Als dat bij jou het geval is, wil je ons dan je volledige gegevens doorgeven?
(per brief, e-mail of telefoon). Zo kunnen we ons bestand bijwerken en kun jij genieten van de fiscale aftrek.

° Voor de peters/meters die in het buitenland verblijven en betalen met een internationale overschrijving:
Op de bankafschriften staat niet je volledige adres. We kunnen je dus ons driemaandelijks tijdschrift niet sturen. Als dat bij jou het geval is, wil je ons dan je volledige gegevens doorgeven? (per brief, e-mail of telefoon). Pas dan kunnen we je ons tijdschrift toesturen.

 

DUO-LEGAAT

 

 

Laten we erover praten.

Meer en meer mensen willen hun erfenis regelen. Toegegeven, er zijn leukere dingen in het leven, maar het loont de moeite even stil te staan bij ‘later’ en concrete regelingen te treffen.

Dat is nóg belangrijker als die mensen als erfgenamen alleen nog verre verwanten hebben of vrienden en ervoor willen zorgen dat die geen torenhoge
successierechten moeten betalen. Er bestaat een legaatsysteem, het zogenaamde duo-legaat. Als een erflater die verre verwanten als erfgenamen achterlaat wil vermijden dat ze zwaar belast zullen worden, kan hij een belangrijk deel van zijn patrimonium nalaten aan een organisatie of stichting, die veel minder successierechten zal moeten betalen. De voorwaarde is dat deze de totaliteit van de successierechten betaalt.

De erflater stelt niet alleen een goede daad. Zo’n duo-legaat is fiscaal ook voordelig.

Dit type legaat wordt gedaan als de erflater alleen erfgenamen achterlaat die de hoogste successierechten moeten betalen. Deze kunnen oplopen van 25 tot 80 %.

        Een voorbeeld: Mevrouw Janssens is weduwe en heeft geen kinderen.
Wel heeft ze buren met wie ze een erg goede band heeft. Voor ze aan haar testament begint en haar erfopvolging regelt, raadpleegt ze haar notaris. Hij vertelt Mevrouw Janssens dat als ze haar vermogen nalaat aan haar buren, zij hoge successietarieven zullen moeten betalen. Officieel zijn ze namelijk vreemden voor elkaar. De notaris vertelt haar dat er een oplossing bestaat: het duo-legaat. Mevrouw Janssens moet haar vermogen nu nalaten aan een goed doel dat haar nauw aan het hart ligt. Die organisatie betaalt alle successierechten en geeft een deel van het legaat aan de buren die ze wou begunstigen.

Niet alleen is het fiscale voordeel erg groot voor verre erfgenamen en niet-familieleden, maar je helpt er ook een goed doel mee.
Denk erom dat je de gekozen organisatie een voldoende groot voordeel schenkt zodat zij aanvaardt. Het duo-legaat houdt immers in dat de organisatie de administratieve en fiscale aspecten van de erfenis voor zijn rekening neemt.
Herken je jezelf in het profiel hierboven? Zeg dan niet : ‘Na mij de zondvloed’ maar wel ‘Na mij de ezels”.

Praktische informatie: www.notaris.be en www.testament.be

 

 

TESTAMENT

 

Als u uw hele vermogen of een deel ervan wilt nalaten aan de Ezeloase of kiest voor een duo-legaat, is het raadzaam om het ezelopvangcentrum duidelijk te identificeren in je testament.

De Ezeloase vzw
Holstrée 2
B-4607 BOMBAYE (DALHEM)
Ondernemingsnummer BE 0871.216.881

Een olografisch testament (door de erflater zelf geschreven) is perfect rechtsgeldig. Voor de veiligheid is het aan te raden het neer te leggen bij een notaris, om verlies of vernietiging te voorkomen.

Een authentiek testament bij een notaris is waarschijnlijk de veiligste mogelijkheid. De rechtsgeldigheid ervan kan niet betwist worden. Het testament wordt ingeschreven in een centraal register en bewaard door de notaris.