ONDENKBAAR ! ONAANVAARDBAAR ! DE WEIDE VAN DE SCHANDE !

Woensdag 7 februari nam de Ezeloase in de gemeente Bierwart, in nauwe samenwerking met 5 andere erkende asiels, deel aan een inbeslagname in opdracht van de Waalse Eenheid voor het Dierenwelzijn (UBEAW).


17 ezels en een pony werden in grote nood aangetroffen : ze stonden tegen een muur, dicht opeengepakt om zich te verdedigen tegen de kou. Op enkele meters bij hen vandaan lag een dode soortgenoot.


Ons asiel heeft vijf van die ongelukkige dieren opgevangen. Magerte, verwondingen, de hoeven niet bekapt en in een erbarmelijke staat, jeuk, de jongste ezel was onderkoeld, de vacht was stijf van het ijs. Dat was de bedroevende werkelijkheid bij hun aankomst.


Een hengst, Sam, ongeveer 4 jaar oud, 2 vermoedelijk drachtige ezelinnen, Rosa, ongeveer 4 jaar en Capucine ongeveer 13 jaar en 2 mannelijke veulens, Couscous, 6 maanden en Noé, jonger dan 6 maanden, mogelijk de veulens van de twee ezelinnen. Onze dierenarts heeft ze meteen na hun aankomst onderzocht.


Kleine Noé die ernstig onderkoeld was en zeer zwak, knabbelt een beetje van het voer, in de hoop op overleving. Dekens, fleeceverbanden aan de vier benen, een warmtelamp en speciaal voer hebben ervoor gezorgd dat zijn lichaamstemperatuur al met een paar graden gestegen is. Maar we zijn er nog lang niet !

Vrijwilligers van de Ezeloase hebben de vijf overlevenden van de hel een naam gegeven.


Vanwege hun catastrofale toestand zullen ze erg dure zorgen nodig hebben : bekapping, inenting, wormbehandeling, chippen/identificatie, behandeling tegen de luizen, castratie van de hengst…


Omdat ze nog zo zwak zijn, zullen we evenwel moeten wachten met bepaalde zorgen tot ze wat aangesterkt zijn.
Alle giften, h

oe klein ook, zijn welkom. Het is dank zij de vrijgevigheid van onze donoren en het engagement van de verantwoordelijken en de vrijwilligers dat wij de opdracht van ons asiel kunnen waarmaken.

 

 

 

 

 

Noé

 

 

Rosa

Rosa

Noé en Capucine


Noé

1er retour à l'Oasis

Rosa, Capucine en Noé

Rosa, Capucine en Noé

Noé

Capucine

Rosa

les voilà à l'abri et au sec

 

 

 

Capucine en Rosa
Capucine : 13 jaar oude ezelin

Rosa : ongeveer 4 jaar oude ezelin
Vermoedelijk zijn ze opnieuw drachtig : allebei te mager + verwondingen + jeuk en pantoffelvormige hoeven. Ontworming, behandeling tegen parasieten, inentingen en  hoefcorrecties zullen geleidelijk gepland worden in functie van hun gezondheidstoestand.

Het staat vast dat Couscous het veulen is van Rosa. Ze heeft hem meteen geaccepteerd.


Capucine, daarentegen, wou niet van Noé weten.

Omdat hij extreem verzwakt is, krijgt hij extra voer. Dank zij onze tussenkomst laat Capucine hem af en toe drinken.

   

Sam bij "Rêve d'Aby"

Sam en Couscous in transit bij "Rêve d'Aby"

De tweede reis met Sam en Couscous

Couscous

Sam

   
   

Sam, ongeveer 4 jaar oude hengst. Mager, verwondingen, luizen, verwaarloosde en afgebrokkelde hoeven. Hij is verzwakt en lusteloos. Ook hij moet we een hele resem basiszorgen krijgen en hij moet ook nog gecastreerd worden.


 

   

 

De nieuwkomers worden door een dierenarts onderzocht. Een gedetailleerd verslag moet gestuurd worden naar de Waalse Eenheid voor Dierenwelzijn (UBEAW).


Couscous (naam die hij van de Ezeloase kreeg), hengstveulen jonger dan 6 maanden, mager (zijn wintervacht verbergt zijn magerte). Hij zit onder de verwondingen.

 

   

Noé, hengstveulen jonger dan 6 maanden kreeg al twee keer het bezoek van onze dierenarts.

Bij zijn aankomst was de kleine Noé ernstig onderkoeld, 34 ° ! Hij is erg verzwakt. Hij knabbelt een beetje, in de hoop op overleving. Maar we zijn er nog lang niet !

Andere elementen van de diagnose : extreme magerte, naakte huid van de onderbenen zichtbaar , veel schilfers, hij krabt zich. Hartruis, ontsteking van de bovenste luchtwegen.


NOE

Noé onder een warmtelamp, dubbel deken, fleeceverbanden aan zijn vier ledematen. Zijn lichaamstemperatuur stijgt langzaam. 36° op zaterdagochtend. Hij is echter heel zwak. We moeten hem overeind helpen als hij gaat liggen.
Omdat hij extreem verzwakt is, krijgt hij speciaal voer. Dank zij onze tussenkomst laat Capucine hem af en toe drinken.

   

Noé n'arrive toujours pas à se lever seul car il est trop faible. Il est donc relevé par Muriel à intervalles réguliers (y compris la nuit) afin qu'il puisse chaque fois manger.  Ainsi, il peut reprendre des forces petit à petit. 

A le voir se battre maintenant, on se rend compte que son état de faiblesse était tel qu'il n'aurait probablement pas survécu si la saisie avait eu lieu un jour plus tard...

 
Sam, Capucine, Rosa, Couscous et Noé sont infestés de poux.
L'anti-poux chimique n'a pu être appliqué qu'à Sam car déconseillé chez les ânesses allaitantes et gestantes ainsi que chez les jeunes. Nous utilisons donc un insecticide végétal, non toxique pour l'âne. Comme il n'y a pas de rémanence, il doit être appliqué soigneusement tous les jours pendant trois semaines minimum (cycle du poux).
   
CAPUCINE
Vincent onze hoefsmid heeft er veel werk aan gehad, maar kijk eens wat een verandering!
  Rosa is 4 jaar en waarschijnlijk nooit bekapt. Ook hier heeft Vincent weer al zijn kennis uit de kast moeten halen, maar wat een metamorfose!!
   
Muriel ferme bien le manteau de Noé avant sa première sortie Petite sortie en famille pour Capucine, Noé, Rosa et Couscous pendant qu'Alain vide et remet de la paille dans leur box de quarantaine.

 

Le lien se tisse entre le petit Noé et Capucine, sa maman adoptive

 
les vaccinations pour la petite tribu

 

à gauche Capucine, à droite Rosa et Coucous

   
;-) Noé 37°