demenagement

29 october 2007

 

EVOLUTIE VAN ONZE INSTALLATIES:

De ezeloase, een opvangcentrum dat leeft en voortdurend verandert …
Van een geïmproviseerd schuilhok naar “4-sterrenboxen”, van een modderig pad naar een laan van beton… Volg de evolutie van de verschillende aanpassingen in de loop der jaren.

Enkele foto's vergezeld met bijbehorende tekst tonen de niet aflatende inzet van de vrijwilligers voor het welzijn van onze langoren.

 

 

Het begin:

een bestaande stal omgevormd tot quarantainestal

een geïmproviseerde stalletje

een betonnen plaat

ruimte voor alle benodigheden

weiden

 

Het geïmproviseerde stalletje

     
april 2008
mei 2008

De betonplaat wordt verbouwd tot box voor 10 ezels

 

 

Nieuwsbrief 2de trimester 2008 :

De nieuwbouw is af, het einde is in zicht, er resten nog enkel wat schilderwerken te voltooien. Ik maak van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers te danken. Sommigen hebben zeer veel van hun tijd in deze karwei gestoken. Ik denk hier aan Sandra, Alette, Mariah, Inès, Georges, Alain en Thierry.
De schilderwerken waren geen hindernis voor de huisvesting van de ezels. Reeds begin mei werden de ezels in de nieuwe boxen ondergebracht.  Zij beschikken elk over een individuele box voor de nacht. Zoals reeds vermeld, geeft dit het voordeel dat iedere ezel goed kan gevolgd worden bvb. qua voeding, controle van de mest, enz...
Het gebouw omvat negen boxen waarvan één twee ezels kan bevatten. In de centrale gang kunnen de ezels verzorgd worden (hoeven schoonmaken, borstelen...) en hij doet tevens dienst als schuilplaats gedurende de dag  wanneer het bvb. regent, er is immers een rechtstreekse verbinding tussen het weiland en het gebouw.
De oude stal die er juist naast is gelegen beschikt over een afzonderlijk weilandje en deze laat het toe een ezeltje te isoleren terwijl hij toch zijn soortgenoten kan zien. Het is ook nuttig wanneer een nieuwkomer bij de groep moet geïntroduceerd worden na zijn quarantainetijd in de zorgstal.
De zorgstal of  "quarantainestal" is volledig gescheiden van alle andere verblijven. Hij geeft de mogelijkheid vier ezels op te nemen.
Op enkele details na (die beetje bij beetje worden opgelost) kunnen wij stellen dat de ezels van het opvangcentrum over een aangepaste en praktische structuur beschikken

                                                                                                                                  Muriel

 

 

 

 

 

 

Plafond isolatie, verlichting

Dekzeilen worden vervangen door een schuifdeur en panelen voor de winter

 

 


     
  Het stenen pad dat door de tuin loopt
     

De haag verwijdert

 

 

 

Een stenen muur opgemetseld langs de tuin

 

   

De verbeteringen van de quarantainestal

 

 
     
 
     
     
 

Gedurende enkele jaren hebben meerdere ezels onderdak gekregen in een noodgebouw, “noodgebouw” is wel de juiste benaming. Dit is nu vervangen door een 4 sterren box groot genoeg voor 6 ezels.

box voor enkele ezels
     

 

 

 

Gezien er in de Ezeloase niets verloren gaat is met het afbraakmateriaal een box gebouwd voor ons muildiertje Brigitte.

 

Er zijn tijdelijke wegen aangelegd met de gerecupereerde betonplaten.

     
     
 

"Chez Polo" mei 2010

Hij dankt van harte alle leden die met een gift aan het opvangcentrum het mogelijk hebben gemaakt  voor hem een afzonderlijk verblijf in te richten, dat hij deelt met Picotin en Arthur, later vergezeld door Rocco.

Zij beschikken over een box van 3m op 6m met een uitgang naar een weilandje dat voor hem werd afgesloten met tuindraad zonder stroom of prikkeldraad, zodat hij zich niet kan kwetsen wanneer hij er tegen aanloopt.
     
 

Een team vrijwilligers heeft een betonweg aangelegd van de boxen naar de wei van Chourique, Salvia enz…Bij gladheid zullen de ezeltjes minder gevaar  lopen om uit te schuiven en te vallen en voor de vrijwilligers is het gemakkelijker om met de kruiwagens heen en weer te lopen.

 

   
 

Hij heeft lang op zich laten wachten. Wanneer het regende en de weilanden doorweekt waren.                    Hij ontbrak schromelijk.

       Maar nu is Hij er !!                   Endelijk!!

De trap die het mogelijk maakt om van de openbare weg langs het weiland rechtstreeks naar de boxen te gaan. Hij werd op meesterlijke wijze aangelegd en dit in twee dagen, op18 en 19 oktober 2012.


 

 

 

 

Onmiddellijk daarna werden, op 29 oktober, door een ploeg vrijwilligers de betonnen platen gegoten die de trap verbinden met de overkapping bij de boxen.
Dit zijn twee realisaties die zeer welkom zijn voor de steeds talrijkere bezoekers tijdens de opendeurdagen. Hij werd ingehuldigd op de opendeurdag van half november.
Wij danken de gulle schenkers en de vrijwilligers die de uitvoering van deze werken hebben mogelijk gemaakt.

 

 


 

 

 

 

Nu is de aanleg van “ de snelweg “naar de box van de zes en van Polo aan de beurt!

Het weekend van 22 en 23 juni 2013 komt een team vrijwilligers de grondwerken uitvoeren en een deel van de betonplaat gieten zodat de toegang tot de boxen gemakkelijker wordt. Bij  regenweer is het nu ploeteren door de modder zowel met de kruiwagens als om de bezoekers rond te leiden. Weldra behoort het modderploeteren tot het verleden.

 

 

 

 
l  
 

Onder het toeziende oog van Polo, die voor de gelegenheid tot werfopzichter is gepromoveerd, heeft het team vrijwilligers de werken verder gezet op 29 juni. Werken die gestart werden het weekend ervoor. Het tracé van de weg werd uitgediept en de materialen aangevoerd met het rupsvoertuigje, het transport van beton werd gedaan met kruiwagens. Niets ontsnapte aan de aandacht van onze vriend. Ondertussen heeft de tamtam zijn werk gedaan binnen de kudde en alle ezels zijn het erover eens dat na de werken zij op een gemakkelijkere manier van en naar hun boxen zullen kunnen stappen, hun bezoekers ook gemakkelijker zullen kunnen rondgaan om hen te bewonderen en de vrijwilligers die hen verzorgen en de boxen en weilanden proper houden het gemakkelijker zullen hebben.

     
 

     
 

Onze bewoners kunnen de nieuwe betonnen paden niet meer missen en maken er druk gebruik van. Eens hun boxen verlaten nemen zij de paden in bezit en verlaten ze niet meer om hun voeten droog te houden! Zo ontstaan er soms opstoppingen met als gevolg dat de vrijwilligers met de kruiwagens vol mest niet meer door kunnen en zij, het wachten beu, hun weg moeten verder zetten naast het beton en door de modder moeten ploeteren, waarbij de ezels met een onschuldige blik en misschien met wat leedvermaak alles in het oog   houden. Toegegeven, het schouwspel is van op afstand gezien wel vermakelijk.

     
 
     
 
     
 

De eerste maanden van 2014 is er intensief gewerkt aan de afwerking en een reorganisatie van de boxen.
De schuilplaats waar de ruinen naar uitkeken en die door Meuty in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd is klaar! Tijdens de voorbije natte en modderige wintermaanden heeft bende van de ruinen de nieuwe accommodatie ten zeerste gewaardeerd. Geen sardienendoos toestanden meer zoals Désiré  hun oude schuilplaats noemde! Leve de betonnen vloer en het stevige dak!
Gezien er toch werken aan de gang waren en er nieuwe ezels moesten opgenomen worden ( in beslag genomen dieren, verwaarlozing …) werden de boxen gereorganiseerd. Zo werd er een grote stal gelegen naast de schuilplaats aan de bende van de ruinen toegewezen. Meuty, Théofiel, Désiré, Pom, Martin, Ulhan, Charly (hij is ondertussen geadopteerd) evenals Aldo en de groot geworden Flocon voelen zich de koning te rijk in deze grote ruime stal. Een hekwerk, enkele poortjes en zo heeft men een mini “vestiaire” waar de halsters, halsterriemen, de roskammen, de borstels, spaden…een plaats krijgen. De bodem wordt bedekt met enkele balen vlasstro met bovenop een laag gewoon vers stro, en de box voor de “mannekens” is klaar. Hij heeft de afmetingen van een danszaal. Veel vrijwilligers noemen hem ook gewoon “de dancing”!
Het heeft even geduurd eer de ezels deze nieuwe situatie gewoon waren ( ezels houden niet erg van veranderingen). Ook de vrijwilligers hebben zich moeten aanpassen, en enkele dagen zijn zij met hun kruiwagens in de clinch geraakt! Nu loopt alles op wieltjes en zowel voor de dieren als voor de mensen gebeurt alles met kalmte en efficiëntie.
                                                                              

   
     

 

Ik ben pardoes, in een hoefslag , van het statuut “ezel” naar het statuut van “reporter” gebombardeerd! Het is tof om ezelreporter te mogen spelen!
 Ik begin bij de “dancing”: Hij heeft nu veel weg van het strand van Blankenberge  of dat van Brussel tijdens de maand augustus!
Hier volgt nu een overzicht van de uitgevoerde werken.
- De afrastering tussen het nachtverblijf en het dagverblijf was verouderd en wat wankel, maar ik moet tot mijn spijt toegeven dat het ook wat mijn schuld is door mijn ongeduldig gedrag.: bij het opsnuiven van de goede geur van het verse strooisel in het nachtverblijf viel het mij zwaar om tot de avond te moeten wachten om daar lekker van te smullen. Ik ben dan met mijn volle gewicht tegen de afrastering gaan duwen en…De afsluiting moest weggehaald worden en vervangen! Zij bestaat nu uit stalen stijlen met daartussen stevige platen. Een klein poortje geeft nu toegang tot de verzorgingsruimte ( borstelen, voet en hoef verzorging...)Twee vrijwilligers, onderlegd in het lassen, hebben een ganse dag gewerkt om een resultaat van hoge kwaliteit te realiseren. Tijdens de zomer wordt nog een roestwerende laag aangebracht.
Het hoogteverschil tussen dag en nacht gedeelte is opgevuld met zand van Lommel. Wij kunnen nu strand-wandelen en wij waarderen het ten zeerste dat wij met onze hoefjes niet meer  in de smurrie  moeten staan.
Wat vooral vermakelijk was is de muziek! Al de werken werden uitgevoerd op het ritme van muziek. Onze “dancing” heeft nooit zo een gepaste naam gehad.

Choco

 

     

Er zijn ook nog andere, minder spectaculaire, werken uitgevoerd
Het transport van het drinkwater naar de verschillende drinkplaatsen werd steeds moeizamer; Het vullen van de kruiken en deze naar de drinkbakken brengen was geen sinecure. Jean heeft een leiding aangelegd van ons lokaal via de quarantainestal naar de box waar het hooi en stro voor elke dag wordt klaargelegd. Vandaaruit gaat er een tuinslang naar de verschillende drinkplaatsen. De tuinslang  wordt dankzij  een motor  automatisch opgerold.. Alle materialen zijn al ter plaatse, enkel de aansluiting moet nog gebeuren..

Choco

 
     

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De langverwachte verwezenlijking van de buitenomheiningen tot een goed einde gebracht. Jean, Alain en Benjamin, flink  geholpen door Emile en Jean-Pierre, hebben zich uit de naad gewerkt om volgende werkzaamheden uit te voeren:

  • Weghalen van de oude omheining
  • Boren van gaten
  • Plaatsing van de draad met een draadafroller

Een fluitje van een cent, als je het zo op papier ziet staan ! Maar het botsen op stenen bij het boren of het gewicht van de palen, hebben een heuse zweetstroom veroorzaakt ! Ook al hebben de machines zich goed gekweten van hun opdracht : ten dienste staan van de Mens !!

 « De stof » van de weiden  kreeg eindelijk een nieuwe « zoom » en het resultaat is een streling voor het oog.